Beceri Geliştirme Atölyesi

yaşamca psikoloji merkezi beceri geliştirme atölyesi

Beceri Geliştirme Atölyesi Gottman Çift Terapisinden yola çıkılarak oluşturulmuş bir atölyedir. Dr. John Gottman’ın 1970’de başlayan ve devam eden araştırmalarına dayanmaktadır. Araştırmalar evlilikleri nelerin başarısız ve başarılı kıldığına odaklanır. Dr. John ve Julie Gottman ilişkileri geliştirmek için yeni bir yöntem yaratmıştır. Beceri Geliştirme Atöylesi iki adımdan oluşmaktadır. İlk adım değerlendirme ikincisi modül sistemidir. Beceri Geliştirme Atölyesi bir çift terapisi değildir. İlişkideki becerileri geliştirmek amaçlı oluşturulmuştur. Çift terapisinde tekrar eden alanlarla derinlemesine analizler yapılır.

Beceri Geliştirme Atölyesi’nde ise ilk aşama Çift İlişkisi Testi kısmıdır.

Atölyenin ikinci aşaması modüllerdir. Toplam on modül vardır. Her modül 1-5 seans şeklindedir. Çiftler istediği modülü istediği kadar seçebilir. Değerlendirme seanslarından sonra oluşturulan yol haritasında çiftlerin ilişkilerinde geliştirmesi gereken noktalar modüller yardımıyla desteklenebilecektir.

Modül 1-Mahşerin Dört Atlısı

Modül 1-Mahşerin Dört Atlısı’nda tansiyonu yükselten tartışmaları sakinleştirmek amaçlanır. Yıkıcı etkileşim kalıplarını ortaya çıkarmak ve durdurmayı denemek amaçlanır. Örneğin partnerlerden biri konuşma esnasında aşağılanıyorsa o esnada diğer partneri durdurup bunu fark ettirmek gerekir. Boşanmayı en iyi yordayan dört adet etkileşim vardır. Eleştiri, Savunma, Aşağılama ve Duvar Örme. Modül içerisinde bunların panzehirlerini ortaya koyarak yıkıcı etkileşimi ortadan kaldırmayı amaçlarız.

Modül 2-Yumuşak Başlangıç

Bu modülde ihtiyaçların pozitif dile getirilmesi çiftlere öğretilir. Eleştiriden kaçınarak giriş yapılmalıdır. Tartışmalara sert başlangıç yapan çiftlerle kullanılabilir. Çatışma nasıl başlarsa tartışmanın nasıl gideceği büyük miktarda etkileniyor. Sen yerine ben ile başlamak, yargılamadan sadece neye ihtiyacınız olduğunu söylemek, nazik olmak ve takdir etmek amaçlanır.

Modül 3-Taşma ve Sakinleşme

Sık sık taşma yaşandığı zaman etkileşim durdurulup sakinleşme yolları çiftlere öğretilir. Bu egzersizin amacı huzurlu bir ilişki ortamı yaratmaktır. Nefes alış verişini düzenleme, kasları rahatlatma, ağırlık hissi, sıcaklık gelişi, imajinasyon yapmak gibi aşamaları taşmadan sonra sakinleşme esnasında kullanırız.

Modül 4-Rapaport ve Uzlaşma

Negatif duyguların ağır basması sonucu kullanılabilir. İki partnerde birbirini ikna etmeye çalışmamalıdır. İki partnerde pozisyonlarını partnerini tatmin edecek şekilde özetlemelidir. Rapaport herkesin şu varsayımlara katılmasını önerir; eğer kendinize olumlu özellikler atfederseniz bu özelliklerin bazılarını partnerinizde de görmeye çalışın, eğer kendinize olumsuz özellikler atfederseniz bunların da bazılarını kendinizde görmeye çalışın. Uzlaşmada çiftin girilen çıkmazı karşılıklı konuşarak bir diyaloğa dönüştürme hedefiyle temel sorunlarını tartışmalarını sağlamak amaçlanır. İki taraftan da hem vazgeçebilecekleri hem de vazgeçemeyecekleri konuları belirlemeleri istenir.

Modül 5-Çatışma İçinde Hayaller

Her kişiyi ortak bir bağlamda tanımayı ve etkiyi kabullenmedeki korkularını içerir. Çift krizin ortasında değilse bile acı çekiyor olabilir, temel meselelerde çıkmaza düşmüş olabilirler. Çıkmazdaki çatışmaları birbiriyle çelişen yaşam hayalleri olarak yeniden çerçeveleriz. Konuşmacı ve dinleyici olarak sırayla hayaller açıklanır.

Modül 6-Kavgadan Sonra ve Pişmanlık Ardından.

Son tartışmaların ardından sonra olanları işlemek ve değerlendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Burada temel düşünce, ilişki çatışmasında kesin bir gerçeklik yoktur, sadece iki öznel gerçeklik ve bakış açısı vardır. İkisi de doğrudur. Sürecin kendisini ve sorunun nasıl tartışıldığını kavgaya geri dönmeden ele almak amaçlanır.

Modül 7-Bağ Kurma Ritüelleri

Duygusal bağların temelini oluşturan formel ve informel ritüelleri bilinçli bir biçimde oluşturmak istenir. Ritüeller çiftlere onlar için anlamlı olan yollarla birbirleriyle bağlantı kurmanın yolunu verir. Üzerine düşünülmüş ve planlanmış etkinlikler olması gereklidir. Çiftin günlük aktivitelerini düzenlemek de bağ kurmayı sağlar. İlişkinin güçlenmesi ve birlikte geçirilecek anların çoğalması için kullanılabilir.

Modül 8-Stres Azaltma ve Duygusal Banka

Bu çalışmada çiftlere ilişkilerinin dışında yaşamlarında oluşan stresli durumları sırayla nasıl paylaşacaklarını öğretmek amaçlanır. Nüksün en büyük sebebi çiftin dış kaynaklı stresle başa çıkışta zorlanmasıdır. İlişkiyle doğrudan ilgisi olmayan bir olaydan bahsetmeleri istenir. İki partnerde kendi stresinden bahseder. Duygusal banka hesabında ise stres azaltıcı anlar birikir. Çiftler bunu ritüel olarak da yapabilir.

Modül 9-Sevgi Haritası Oluşturmak ve Takdir

Hedef çiftlerin zaman içerisinde birlikte ilerleyiş biçimlerini değiştirmektir. Çiftlerin birbirleri hakkındaki bilgilerle bir zemin oluşturur ve her bir partner diğerini çok iyi tanır hale gelmeye başlar.

Modül 10-Ek Pratik Müdahaleler

Bu ek müdahaleler ilişkiye ve çifte göre değişiklik gösterecek olan 7 pratik yakınlık müdahalesinden oluşur. Bu müdahalelerden çift istediğini seçebilir. Daha yüzeysel problemlerin çözümünü içeren ve pratik kullanılabilecek, ödev olarak tekrarlanabilecek müdahalelerdir. Hepsi farklı bir alana öncülük eder.

Başvuru Formu

Yaşamca Blog