Begüm Taşkın

Begüm Taşkın

Psikolog

Lisans eğitimimi 2019 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde tamamladım. Eğitimim boyunca, Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfında gönüllü olarak çocuklarla çeşitli etkinlik ve atölyelerimi sürdürdüm.

2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Nöropsikoloji Laboratuvarı’nda gerçekleştirdiğim stajımda, Uzman Nöropsikolog Hatice Eraslan süpervizyonu altında yetişkinlerle Nöropsikolojik Testler pratiğini deneyimledim. Aynı yıl, farklı danışmanlık merkezlerinde gerçekleştirdiğim stajlarımda, çocuklarla oyun ve özel öğretim alanlarında klinik gözlem yapma şansı buldum.  

2018 yılında Urla Psikoterapi Merkezinde yaptığım stajım, 2019 yılında Yaşamca Psikoloji Merkezi bünyesinde gönüllü olarak devam etti. Buradaki stajlarım ve dahil olduğum çalışma grupları ve araştırmalar, gelecekte çalışmak istediğim alanı fark edebilmem adına benim için çok öğretici oldu. Bu doğrultuda lisans eğitimimi tamamladığım sene yüksek lisansa başvurdum ve şimdilerde tez ve süpervizyon aşamasında olduğum İzmir Ekonomi Üniversitesi Klinik Psikoloji programına kabul edildim. Bitirme tezimi “Kişilerin Çocukluk Dönemlerinde Algıladıkları Ebeveynlik Stilleri ve Yetişkinlik Dönemi Kaygıları Arasındaki İlişkide Duygu Düzenlemenin ve Psikolojik Sağlamlığım Rolü” üzerine yazmaktayım.

Yaşamca Psikoloji Merkezi’nde, Virginia Blue tarafından gerçekleştirilen MRI Aile Terapisi atölyesine ve Entegratif Oyun Terapisi modelinin öncüsü Dr. Sholomo Ariel’in 16 saatlik Aile Oyun Terapisi workshopuna katıldım. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı 464 saatlik Aile Danışmanlığı eğitimimi tamamladım. 2019 yılından bu yana Çift ve Aile Terapileri Derneği’nin Aile ve Alternatif Aile Komitesinde, komite üyeliği yapmaktayım. Aralık 2020 tarihinde aynı derneğin düzenlediği Mutlu Evliliğin Sırları eğitimine katıldım ve Eğitici Eğitimi’mi tamamladım. 

Dikkat Eksikliği ve dürtüsellik alanında nöropsikolojik tabanlı dikkat geliştirme programı olan Attentioner Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Uygulayıcı Eğitimi ve Aile Oturumları Eğitimini 2020 yılında Uzm. Dr. Hülya Bingöl Çağlayan’dan aldım. 

Halen Yaşamca Psikoloji Merkezinde çocuklarla Gelişimsel, Psiko-eğitsel, Nöro-Dramatik ve Teröpötik Oyun alanlarında çalışmalarımı sürdürürken bir yandan da dikkat eksikliği yaşayan veya okula destek ihtiyacı çocuklarla da Dikkat Geliştirme alanında çalışmalarıma devam etmekteyim. Aynı zamanda yüksek lisans eğitimim kapsamında, İzmir Ekonomi Üniversite Psikolojik Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde (PUAM) süpervizyon altında yetişkin danışanlara psikoterapi hizmeti vermekteyim.