Handan Titiz Ceritoğlu

Handan Titiz Ceritoğlu

Uzman Psikolog

1982 yılında İstanbul’da doğdum. İlk, orta ve lise eğitimimi de İstanbul’da tamamladıktan sonra University of Massachusetts Boston’da psikoloji lisans programını (2005), Harvard University Graduate School of Education’da insan gelişimi ve psikoloji yüksek lisans programını (2007) tamamladım. Lisans eğitimim sürecinde klinik stajımı Boston’daki Arbour Hospital adolesan yatarak tedavi ünitesinde tamamladım. Aynı dönemde Boston University’den Kathy Malley Morrison’ın aile içi şiddet araştırma grubunda kardeşler arası şiddet alanında çalıştım. Ardından yine Boston’da The Home for Little Wanderers’da danışman olarak görev aldım. Yüksek lisans programına başlamamla araştırmalarda daha aktif yer aldım ve Massachusetts General Hospital ve Harvard Spelke Gelişim Çalışmaları Laboratuvarında çeşitli araştırma rollerinde bulundum. Yüksek lisans eğitimim süresince de ahlaki gelişim ve bilişsel gelişim alanlarında projelerde yer aldım. Eğitimimin ardından Boston Çocuk Hastanesinde araştırmacı olarak özellikle ergenlerin sağlık kararları ve terminal/kronik hastalıklı çocuklar ve ailelerinin tedavi süreçleri ve tedaviye uyumları ile ilgili araştırmalarda yer aldım.

2011 yılında Türkiyeye döndüm ve özel sektörde araştırmacı ve danışman olarak davranış ve davranış değişiklikleri alanında çalıştım. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde davranışsal araştırma eğitimleri verdim ve Yeditepe Universitesi psikoloji bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştım.

Psikolojik Danışmanlığa dönme kararımın ardından University of Massachusetts Boston’da psikolojik danışmanlık alanında ikinci bir yüksek lisans tamamladım (2021). Halen bu kurumda Dr. Sharon Lamb’in laboratuvarında sosyal adalet, travma, cinsiyet ve cinsellik alanlarında aktif olarak araştırma yapmaktayım.  2019’dan itibaren çalışmalarımı İzmir’de sürdürmekte, ergen ve yetişkinlere bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti vermekteyim.

Danışmanlık yaklaşımım kişi merkezli, psikodinamik ve davranışsal yaklaşımlardan beslenen ve danışanın ihtiyacıyla şekillenen integratif bir yaklaşımdır.