CAS Bilişsel Değerlendirme Sistemi

yaşamca blog

CAS (Cognitive Assessment System) 5-17 yaş arası çocukların bilişsel işlemlerini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş olan bir araçtır. PASS Teorisi’ne dayanılarak geliştirilmiş olan CAS; bireyin performansına bağlı olarak yaklaşık 1-2 saat sürmekte ve Planlama, Dikkat, Eşzamanlı ve Ardıl Bilişsel İşlemler olmak üzere toplam dört bilişsel işlem alanını 12 alt test ile ölçmektedir. Test “CAS testi uygulayıcı eğitimini” tamamlamış sertifikalı uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Yaşamca Blog