“Çatışıyoruz, Kapışıyoruz, Barışıyoruz” Çift Atölyesi

Çatışıyoruz, Kapışıyoruz, Barışıyoruz Çift Atölyesi

Atölye Amacı:
Birçok çiftin benzer konularda çatıştığını, benzer tepkiler verdiğini görmelerini sağlamak ve böylelikle çatışmanın normal olduğunu göstermek. Ayrıca, çatışmaları büyüttükleri ve engelledikleri noktaları fark etmelerini ve başka çiftlerin de çözüm önerilerini görmelerini sağlamaktır.

Bu Atölye Size Ne Kazandıracak?
Günlük hayatta yaşadığınız çatışmalara dair farkındalık geliştirme
Yaşadığınız çatışmalara dair alternatif çözüm yolları bulma
Çatışma yönetimine dair bilgiler edinme
Başka çiftlerle sosyalleşme imkanı bulma
Eğlenerek öğrenme deneyimi

Atölye Tarihi & Yeri:
1 Nisan 2023 Cumartesi
Yaşamca Psikoloji / Urla

Kimler Katılabilir?
Genç evli çiftler (0-5 senelik evli) ve/veya aynı evi paylaşan çiftler katılabilirler.


Atölye Süresi:
90 dakika

Atölye Sistemi:
Atölye 18 yaş üstü 4 çift ile düzenlenecektir. Her ay atölyelerin devamı olacağından, her seferinde tekrar kayıt yaptırmanız gereklidir.

Atölyenin Ön İzlemesi:
İlk 3 dakikada çatışmayla ilgili kısa bir konuşma yapılacaktır. Çiftlerin “ev düzeni ile ilgili” konularda tartıştışmaları olası dört senaryo verilecektir. Bu senaryolar her oturumda “evde iş bölümü”, “evde özel alan”, “ev harcamaları”, “ev ve sosyal yaşam” temalarından seçilecektir.
Her dört çiften bir senaryoyu canlandırmaları istenecektir. Çiftlerle çatışma başlangıcı ve süresince verdikleri tepkileri, başa çıkma stratejileri, tutumları ve olası alternatif çözüm yolları hakkında konuşulacaktır.

Başvuru Formu

Yaşamca Blog