Çift İlişkisi Testi

çift ilişki değerlendirmesi yaşamca psikoloji

Çift İlişkisi Testi  3 oturumdan  oluşur.

Birinci oturum; tanışma, Gottman ölçeklerinin doldurulmasından oluşur ve 80 dakikadır.

İkinci oturum her partner ile ayrı bir görüşme yapılır ve 45  dakika sürer.

Testin son aşaması olan üçüncü oturum geri bildirim aşamasıdır. Burada çifte uygulanan ölçekler ve alınan bilgiler doğrultusunda ilişkileriyle ilgili güçlü yönler, zayıf yönler, desteklenmesi gereken alanlar, hangi modüllerin işlerine yarayacağı ve gerekirse uzman yönlendirilmesi yapılacağı aktarılır.

Test sonrası ikinci aşama modüllerdir. Toplam on modül vardır. Her modül 1-5 seans şeklindedir. Çiftler istediği modülü istediği kadar seçebilir. Çift testi sonuçlarına göre oluşturulan yol haritasında çiftlerin ilişkilerinde geliştirmesi gereken noktalar modüller yardımıyla desteklenir.

Daha fazla bilgi için: Beceri Geliştirme Atölyesi

Başvuru Formu

Yaşamca Blog