Çift ve Aile Danışmanlığı

Çiftler ve aileler yaşamlarında pek çok stresle karşılaşırlar ve bu zorlukları aşabilmek için, iyi bir iletişim, güvenli bir ilişki ve problem çözme becerileri geliştirmek zorundadır.

Çift danışmanlığının özünde eşinizle aynı ortamda buluşarak ve tarafsız bir kişi ile birlikte sorunlarınızı anlamak ve çözüm üretmek için birlikte çalışmanız yatar. Çift danışmanlığı kimin haklı, kimin doğru, kimin daha hasta olduğunu bulmaya çalışmaz.

Birlikte mutsuz olan iki insanın daha mutlu olabilmesi için çift ile birlikte çalışır ve çiftin göremediği tarafsız üçüncü bir göz olur.

Suçlamadan, yargılamadan her iki tarafa eşit mesafede durarak sorunları anlamaya çalışır. Çift danışmanlığı ilişkide yaşanan sorunları çözmek ve ilişkiyi güçlendirmek için kullanılabileceği gibi, yeni bir hayata başlamak için de kullanılabilir.

Ailelerin danışmanlık hizmeti için başvurmasına yol açan pek çok stres nedeni olabilir: Evlenmek ve bir aile olmayı başarmak, yeni bir bebeğin aileye katılmasına adapte olmak, aile üyelerinden birinin işini kaybetmesi, hastalanması, vefatı, çocukların aileden çıkıp kendi yaşamlarını kurması, aile üyelerinin yaşlanması, bağımlılıklarının olması (alkol, uyuşturucu vb), aile üyelerinin stres, depresyon, kaygı, yeme bozuklukları, obsesyonlar gibi ruhsal problemler yaşaması sayılabilir.

Aileler karşılaştıkları bu zorlukları aşabilmek için, iyi bir iletişim, güvenli bir ilişki ve problem çözme becerileri geliştirmek zorundadır.

Çoğu durumda aileler problemlerini kendileri çözebilir, fakat bazı sorunlar yanlış çözüm çabaları ile daha kötüleşeblir ve kronikleşmeye başlayabilir. Aile bireyleri birbirlerini yanış anlamaya, kırgınlıklar yaşamaya, güvenlerini yitirmeye, yalnız hissetmeye başlayabilir. Dinlenmediklerini, anlaşılmadıklarını, önemsenmediklerini düşünebilirler. Bu negatif duygular aile bireylerinin birlikte hareket etmesini, birbirlerinden keyif almasını ve sorunlarla etkili bir şekilde başetmesini engeller. Çoğu problemin çözümü basit ve açıktır ama bu negatif duygular nedeniyle tıkanmalar yaşanmaya başlanır.

Yaşamca Blog