Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy, ACT), ampirik araştırmalara dayalı, davranışçı gelenekten gelen bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın (temel) amacı, bireyin yaşamını onun için anlamlı hale getirmek, kişinin değerlerine uygun olan işlevsel eylemleri seçebilmek ve bunları yaşama geçirebilmektir.

Ruh sağlığı çalışanları ve ruh sağlığı alanlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler için olan bu atölye çalışmasında, Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) hakkında teorik bilgilerin yanı sıra egzersizlerle pekiştirme ve uygulama ağırlıklı bilgiler edineceksiniz. Kabul ve Kararlılık Terapisinin psikolojik esneklik modelini oluşturan An’da olmak, Değerler, Kararlı Davranışlar, Bağlam olarak Benlik, Bilişsel Ayrışma ve Kabul üzerine çalışmalar yapılacaktır.

Bu atölyenin amacı katılımcılara hem terapi seanslarında, hem de kendi hayatlarında uygulayabileceği becerilerini geliştirmelerine destek olabilmektir.

Eğitim Programı:

10:00-12:00 Teorik eğitim

12:00-13:00  Pratik eğitim

13:00-14:00 Yemek

14:00-15:00 Yoga/Meditasyon/Hobi Bahçeciliği

15:00-17:00 Vaka tartışması

17:00-18:00 Ateş başı sohbetleri

Program Bilgileri

Kimler Katılabilir?

Atölye çalışmasına ruh sağlığı çalışanları ve ruh sağlığı alanlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler katılabilir. ACT ile ilgili ön bilgi sahibi olmak, katılım için şart değildir.

Eğitim 10-15 kişilik gruplar ile gerçekleştirilir.

Tarih: 03 Kasım 2019 günü çalışmalar 10:00-18:00 arasında yapılacaktır. Toplam süre 1 gündür. 

Ücret: 250 TL 

Kasım 3 @ 10:00
10:00 — 18:00 (8h)

Yasemin Meral Öğütçü