Gestalt terapisinde, değişim bir yandan farkındalığınızı arttırmakla, diğer yandan şimdi ve burada yöntemiyle terapist ve danışan arasında oluşan temasda gerçekleşir. Gestalt yolculuğu esnasında esneyip, genişleyip, derinleşebilirsiniz. Başkasını anlarken kendinizi anlamayı, kendinizi anlarken de başkasını anlayabilirsiniz.

Gestalt yaklaşımı, tüm canlıların öz-düzenleme becerisine inanır. Her insanın gerçeğine, kişiliğine, yaşam başarısına, onuruna ve özgürlüğüne saygı gösterir. Öz-düzenleme bireyin düşünerek, bilinçli ve farkında olarak davranabilmesi için gerekli olan becerileri kapsar ve duyguları, düşünceleri ve davranışları organize etmeye yarar. Bunları yapabilmesi için ilk önce öz-farkındalık becerisini, yani bireyin duygularının farkında olabilmesini, geliştirmesi gerekir. Çünkü duygularının farkında olabilirse nasıl davranacağına karar vermesi ve bu duyguları için sorumluluğu üstlenmesi daha kolay olur. Öz- farkındalığın yanı sıra sosyal farkındalık çevremizin de farkında olmamızın önemini vurgular. Öz-düzenlemeyi süreç haline getiren de son olarak ilişki yönetimidir ve temasta gerçekleşir. Kendisinin ve çevresinin farkında olan bireyin sosyal ilişkiler kurması ve devam ettirmesi için gereklidir.

Bu becerileri geliştirmek için feedback yani geri bildirim almak ve vermek insanların birbirleriyle iletişim kurmalarının bir yoludur. Terapistlerin geri bildirim alma ve verme becerileri için bir fırsat yaratır ve danışanına karşı otantik, içinde bulunduğu ilişkinin daha derin ve zengin bir zeminde olabilmesini sağlar.

Bu programda ilk etapta Gestalt bakış açısını bir yaşam felsefesi olarak sunuyorum. Farkındalık, öz-farkındalık – sosyal farkındalık, değişik geri bildirim alma ve verme yöntemleri ağırlıklı olan program uzun solukludur ve süreç katılımcıya iç yolculuk ve dönüşüm fırsatları sunmaktadır. Bu süreç iç yolculuğa niyet etmeyi, sabretmeyi, diğerlerinin paylaşımlarından öğrenilebileceği inancını gerektirir.

Yöntem ağırlıklı olarak yaşantısaldır. Program, aynı zamanda size, memnuniyetsizlikle karşılaştığınızda, bunu kendinizi geliştirmek için nasıl fırsata çevirebileceğinizi ve kendiniz ile çalışmanın yöntemini kazandırır.

Ne zaman:
Grup, iki ayda bir Perşembe ve Cuma günleri 10:00 – 19:00 arasında düzenlenir.

Kimler Katılabilir?

Kişisel ve profesyonel gelişimi amaçlayan ruh sağlığı çalışanları ve ruh sağlığı alanlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler katılabilir.

Program Bilgileri

Eğitim 10-15 kişilik gruplar ile gerçekleştirilir.

Toplam süre 2 gündür.  Çalışmalar 10:00-19:00 arasında yapılacaktır.

Ücret: 600 TL

Şubat 22 @ 10:00
10:00 — 19:00 (9h)

Olcay Acet