İnsan, ruhsallığı olan ve ruh sağlığı gündelik hayatına birebir etki eden bir varoluşa sahiptir. Ruh sağlığımız ana rahmine düştüğümüz ilk günden hayatta geçirdiğimiz şu ana kadar yaşadığımız tüm deneyimlerle beraber bir sarmal olarak örülmektedir. Bu sarmalın baş kahramanı kişinin kendisi olmakla birlikte insanın ilişkisel bir varlık olduğu gerçekliği üzerinden yan aktörleri de ilişki içinde olduğu diğer tüm herkes ve şeylerdir. Ruhsal sarmalımızın zemini, yapısı bugün içinde bulunduğumuz duygu durumumuza birebir etki eder. Ayrıca bu sarmal bir kez olmuş bitmiş değil yaşam devam ettikçe değişip dönüşmeye devam eden dinamik bir yapıya sahiptir. Eğer bugün kendimizi yataktan çıkamayacak kadar mutsuz, yaptığımız hiçbir şeyi beğenmeyecek kadar değersiz, verdiğimiz bir kararı devam ettiremeyecek kadar yorgun, içinde bulunduğumuz ilişkileri anlamsız bulacak kadar kaybolmuş ya da bize zarar veriyor olmasına rağmen herhangi birinden veya bir nesneden kopamayacak kadar bağımlı hissediyorsak ruhsal sarmalımız örülürken bir şeyler yolunda gitmemiş ve bunun etkilerini yaşıyoruz demektir. Bunu örgü örme deneyimi gibi düşünebiliriz. Örgü örerken bir yerlerde ilmek atlarsak ördüğümüz şeyi tamamladığımızda atladığımız ilmekler boşluklar olarak gözümüze batacaktır. İşte tam da bu boşlukları anlamak ve bu boşlukların gündelik hayata geri dönüşü olan ruhsal zorluklarımıza dair farkındalık kazanmak iyileşmeyi sağlar. Dinamik psikoterapi bahsi geçen boşluklara ışık tutmayı ve farkındalık sağlamayı amaçlayan bir terapi yöntemidir.

Amaç: Dinamik psikoterapi, psikanaliz ile sık sık karıştırılmaktadır. Kuramsal olarak psikanalitik teoriye dayanmakla birlikte uygulamada  dinamik psikoterapi, psikanalizden oldukça farklıdır.

Tüm gün sürecek olan bu seminerde dinamik psikoterapinin neden psikanaliz ile farklı olduğu, kendi dayandığı kuramsal ve uygulama temellerinin ne olduğu, aynı zamanda ne olmadığı paylaşılacaktır. Ardından bir dinamik psikoterapistin danışanıyla psikoterapi sürecini nasıl ilerlettiği ile ilgili eğitmenin sunduğu bir vaka katılımcılarla paylaşılıp tartışılacaktır. Günün sonunda danışan koltuğuna oturmak isteyen herhangi bir katılımcıyla kısa bir ilk görüşme canlandırması yapılacak ve üzerine konuşulacaktır. Seminerin amacı mesleğin başında ya da kendi terapistlik  pratiğine  dinamik psikoterapiyi entegre etmeyi düşünen katılımcılara “Dinamik Psikoterapi” ile  ilgili kapsamlı bir çerçeve sunmaktır.

Kimler katılabilir: Ruh sağlığı alanında çalışan psikiyatristler, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyal hizmet uzmanları, psikoloji yüksek lisans öğrencileri

Program:

10.00-12.30: Dinamik psikoterapiye kuramsal bakış

12.30-13.30: Öğlen arası

13.30-15.30: Vaka Analizi ve tartışma

15.30-16.00: Ara

16.00-17.30: Spontan role playing ve tartışma

Uzman: Klinik Psikolog F. Senem Şahlar

Tarih: 1 Mart 2020 Pazar

Saat: 10:00-17:30

Ücret: 250 TL

Mart 1 @ 10:00
10:00 — 18:00 (8h)

F. Senem Şahlar