Ergen Danışmanlığı

Çocuklar ve ergenlerle çalışmalar, aile içinde etkileşime, problem çözümü becerilerini geliştirmeye, gelişim evrelerinin tamamlanmasına yoğunlaşır.

Çocuklar ve ergenler karmaşık yapılara sahiptirler. Ebeveynler çocuklarının nasıl büyüyeceği, nasıl gelişeceği ve nasıl bir insan haline gelecekleri konusunda sürekli endişe ederler. Pek çok çocuk ve ergen büyürken engellerle karşılaşırlar ve bazı durumlarda psikologlığa ihtiyaç duyabilirler.

Çocuklar ve ergenlerle yapılan danışmanlık aile üyeleri arasında ilişkiye, birbirlerine nasıl yaklaştıklarına, nasıl iletişim kurduklarına ve birbirlerinden ne kadar ayrışabildiklerine bakar.

psikolog çocukların/ergenlerin sorunlarına değinirken, ailenin değişmesine yardım eder. psikolog çocuklarda duygusal ve davranışsal değişimler gerçekleştirmeye çalışır. Tek bir çocukla, çocuklardan oluşan bir grupla, aileyle ya da geniş aile ile uygulanabilir.

Çocuklar ve ergenlerde konuşmak kadar, oyun oynamak, resmetmek, yaratmak ve rol yapmak gibi yöntemlerde duyguların paylaşılmasında ve problemlerin çözümünde etkilidir.

danışmanlık, ergenlere ve çocuklara duygusal destek vermek, yaşadıkları çatışmaları çözmek ve duygularını-problemlerini anlamak konularında yardım eder. danışmanlığın hedefleri spesifik olabilir (ör: davranışların değişimi, arkadaşlar ve aile ile ilişkilerin geliştirilmesi, bağımlılıktan kurtulmak, öfke kontrolü) ya da daha genel bir hedef konulabilir (ör: daha az kaygı duymak, kendine güven duygusu geliştirmek).

danışmanlığın uzunluğu problemin ne kadar karmaşık ve şiddetli olduğuna bağlı olarak değişir.

Yaşamca Blog