Sistemik Terapi Adımları

sistematik aile terapisi adımları

Sistemik Aile Terapisi adımları, değerlendirme, hipotez oluşturma, tedavi planlama, müdahaleler, değerlendirme, sonlandırma aşamalarından oluşmaktadır. Bu yazımızda bu aşamaların neler olduğunu anlatacağız.

Sistemik Aile Terapisinde Yer Alan Adımlar

Değerlendirme

Sistemik aile terapisinde ilk adım, ailenin mevcut durumunu ve karşı karşıya olduğu problemleri değerlendirmektir. Terapist, bireysel aile üyeleriyle görüşmeler yapabilir veya ailenin etkileşimlerini gözlemleyerek, işleyen dinamikleri daha iyi anlamaya çalışabilir.

Hipotez Oluşturma

Değerlendirme aşamasında toplanan bilgilere dayanarak, terapist ailenin problemlerinin altında yatan nedenler hakkında bir hipotez oluşturacaktır. Bu, davranış kalıplarını, aile üyeleri arasındaki ilişkileri ve ailenin tarihini incelemeyi içerebilir.

Tedavi Planlama

Hipotez oluşturulduktan sonra, terapist aileye özel ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı geliştirecektir. Bu, terapi için hedefler belirlemeyi, odak noktalarını belirlemeyi ve terapi seanslarının sıklığını ve süresini belirlemeyi içerebilir.

Müdahaleler

Terapist daha sonra ailenin problemleriyle başa çıkmalarına ve hedeflerine doğru ilerlemelerine yardımcı olmak için müdahaleler uygulamaya başlayacaktır. Bu müdahaleler, iletişim becerileri geliştirmek, rol yapma egzersizleri veya bilişsel-davranışçı tekniklerle çalışmaları içerebilir.

Değerlendirme

Terapi süreci boyunca, terapist sürekli olarak ailenin/çiftin/bireyin ilerlemesini değerlendirecek ve gerektiğinde tedavi planını ayarlayacaktır. Bu, müdahaleleri yeniden gözden geçirmek veya terapinin odak noktasını ailenin/çiftin/bireyin ihtiyaçlarına daha iyi uyacak şekilde değiştirmek anlamına gelebilir.

Sonlandırma

Aile/çift/birey hedeflerine doğru ilerleme kaydettikçe ve terapist tedavi hedeflerinin karşılandığına inandığında, terapi sonlandırılabilir. Ancak bazı aileler/çiftler/bireyler, terapi sırasında elde edilen ilerlemeyi sürdürmek için ara sıra kontrol için gelmeye devam edebilirler.

Sistemik Terapi Nedir?

Sistemik terapi, terapiye gelebilecek olan herkesi dahil eden ve problemlerini birlikte çözmelerine teşvik eden işbirlikçi bir süreçtir. Eğer birey ile çalışılıyorsa, diğer insanların duyguları, ihtiyaçları, talepleri belirginleştirilerek tüm aile sistemi göz önünde bulundurularak çalışılır. Terapist rehberlik eder ve kolaylık sağlar, ailenin / çiftin / bireyin etkili iletişim kurmasına ve daha güçlü, daha sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olur.

Yaşamca Blog