Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV)

yaşamca blog

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV (WISC-IV), 6-16 yaş arasındaki çocukların zihinsel becerilerini ölçmeye yarayan, bireysel uygulanan ve bireyin performansına bağlı olmakla birlikte yaklaşık 1,5-2 saat süren bir zekâ testidir. Çocukların bilişsel yeteneklerini ölçen, güvenilirlik ve geçerliliği yapılmış standardize bir ölçme aracı olan test; uygulama sertifikası olan uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Yaşamca Blog